Użytek ekologiczny

Dane podstawowe

 • Hałda storczykowa
 • płaty nieużytkowanej roślinności
 • 2004-01-01
 • 2,5800
 • Niużytek pokopalniany. Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczneDz. Urz. Woj. DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 236 poz. 3828 z dnia 17.12.2003 r.2003-12-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • ząbkowicki
 • Złoty Stok (miejsko-wiejska)
 • Północno- wschodnia część Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, na południowo- wschodnim stoku Haniaka (545 m npm) w Wąwozie Kłodzkim, na wysokości ok. 500 m npm.

Ochrona

 • zachowanie stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, w tym kilkutysięcznej populacji storczyka męskiego
 • Nie

Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"