Stanowisko dokumentacyjne

Dane podstawowe

 • Zamczysko na Ściszków Groniu
 • 2009-07-09
 • antropogeniczne
 • formacja geologiczna
 • 0,8720
 • Zapadlisko grzbietowe z wychodniami skalnymi ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 8/09 Wojewody Śląskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego pod nazwą "Zamczysko na Ściszków Groniu" w gminie Łękawica Dz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Nr 109 poz. 23702009-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Łękawica (wiejska)
 • W skład stanowiska dokumentacyjnego wchodzą części działek nr 494, 495, 496, 498 i 499 k.m. 3 i 6 oznaczonych w ewidencji gruntów gminy Łękawica obrębu Łysina. Granica obszaru stanowiska dokumentacyjnego "Zamczysko na Ściszków Groniu" rozpoczyna się w punkcie nr 1, stanowiącym styk granic działek 534, 535 oraz 499; stąd biegnie w kierunku zachodnim w linii prostej do punktu nr 2 położonego na styku granic działek 501, 498 i 499; stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działek 499 i 498 do punktu nr 3, w którym granica tych działek zmienia kierunek na południowo-wschodni; stąd w kierunku południowym w linii prostej do punktu nr 4 położonego na granicy działek 498 i 497 w miejscu, gdzie granica ta obiera kierunek południowy; stąd w kierunku wschodnim w linii prostej do punktu nr 5 położonego na styku wschodniej granicy działki 498 z granicą wydzielenia różnych form użytkowania w obrębie działki 496; dalej wzdłuż granicy wydzielenia w obrębie działki 496 oraz wschodniej granicy działki 496 przez punkt nr 6 dochodzi do punktu nr 7 położonego na styku wschodniej granicy działki 496 z granicą wydzielenia różnych form użytkowania w obrębie działki 495; stąd wzdłuż granicy wydzielenia w obrębie działki 495 dochodzi do punktu nr 8 położonego na granicy działek 495 i 494; stąd w kierunku wschodnim w linii prostej do punktu nr 9, położonego na styku granic działek 536, 537 oraz 494; stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działek 494 i 536 do punktu nr 10, położonego na styku granic działek 494, 499 i 536; stąd granicami działek 499 i 536 (przez punkty nr 11 i 12) oraz 499 i 535 doprowadza do punktu nr 1.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zapadliska grzbietowego z wychodniami skalnymi ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin.
 • Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach