Stanowisko dokumentacyjne

Dane podstawowe

 • Stary kamieniołom
 • 1998-11-30
 • antropogeniczne
 • wyrobisko powierzchniowe
 • 0,0700
 • Odsłonięcie wapieni skalistych górnej jury, wapieni z otoczakami oraz zlepieńca i wapienia gruzłowatego górnej jury.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie objęcia ochroną prawną, w formie stanowisk dokumentacyjnych obiektów na terenie województwa krakowskiegoDz. Urz. Województwa KrakowskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 28, poz. 239

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • krakowski
 • Zielonki (wiejska)
 • Trojanowice w ścianie starego kamieniołomu. Działka ewidencyjna 139, 141, 143/1.

Ochrona

 • Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie