Stanowisko dokumentacyjne

Dane podstawowe

 • Kamieniołom
 • 1998-11-30
 • antropogeniczne
 • wyrobisko powierzchniowe
 • 2,0900
 • Odsłonięcia wapieni ławicowych skalistych (górna jura) w starym kamieniołomie i w skalistym stoku na brzegu Wisły.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie objęcia ochroną prawną, w formie stanowisk dokumentacyjnych obiektów na terenie województwa krakowskiegoDz. Urz. Województwa KrakowskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 28, poz. 239

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • krakowski
 • Liszki (wiejska)
 • Kamieniołom w dolinie Wisły w miejscowości Piekary. Działka ewidencyjna 1270/1 i 1270/2

Ochrona

 • Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie