Stanowisko dokumentacyjne

Dane podstawowe

 • Srocza Góra
 • 2008-02-26
 • naturalne
 • formacja geologiczna
 • 12,8120
 • Odsłonięcie triasowej formacji geologicznej występującej w zachodniej części Sroczej Góry w Dąbrowie Górniczej

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXI/339/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Gorniczej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego o nazwie "Srocza Góra"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 5372009-02-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Dąbrowa Górnicza
 • Dąbrowa Górnicza (miejska)
 • Ustanowić stanowisko dokumentacyjne o nazwie "Srocza Góra" obejmujące odsłonięcie triasowej formacji geologicznej występujące w zachodniej części Sroczej Góry w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach na działce nr 117/10 k.m. 7 obręb Strzemieszyce Wielkie oraz w północnej części działki nr 1120/34 k.m. 7 obręb Strzemieszyce Wielkie.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony jest zachowanie odsłonięcia triasowej formacji geologicznej ze względów na jej walory naukowe i dydaktyczne.
 • Nie

Zarządzanie

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej