Stanowisko dokumentacyjne

Dane podstawowe

 • Kamieniołom Tursko
 • 1998-09-19
 • antropogeniczne
 • wyrobisko powierzchniowe
 • 0,4000
 • Nieczynny kamieniołom gruboławicowych piasków ciężkowickich.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenia Nr 42/98 z dnia 24 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia stanowiska dokumentacyjnego "Kamieniołom Tursko"Dziennik Urzędowy Województwa TarnowskiegoDZ.Urz. Woj. Tarn. z 1998 r. Nr 17, poz. 225

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • tarnowski
 • Ciężkowice (miejsko-wiejska)
 • Położony we wsi Tursko gmina Ciężkowice na działce nr 170 a stanowiącej własność Skarby Państwa administrowaną przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gromnik.

Ochrona

 • Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie