Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Luboń Wielki
 • 1970-09-09
 • 35,2400
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 109 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1970 r . w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1970 r. Nr 25, poz. 205

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa Małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
2 Rozporządzenie Nr 09/04 Wojewody Małopolskiego z dnia 28.04.2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody Luboń WielkiDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr. 95, poz. 1335

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • myślenicki, nowotarski, limanowski
 • Rabka-Zdrój (miejsko-wiejska), Mszana Dolna (wiejska), Lubień (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych całości osuwiska fliszowego z bogactwem form geologicznych oraz naturalnych drzewostanów bukowych i bukowo-jodłowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Luboń WielkiDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28012016-05-05

Nie

 • 31,3400
 • 4,0500
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór