Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gązwa
 • 1958-03-15
 • 204,7600
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1958 r. Nr 16, poz. 105

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1968 r. Nr 27, poz. 117
2 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
3 Zarządzenie Nr 49 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gązwa"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 150, poz. 19352010-09-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • mrągowski
 • Mrągowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie śródleśnego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego oraz borów bagiennych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów roślinami naczyniowymi i mszakami.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie