Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dąbie
 • 1955-03-10
 • 2,6100
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 37 Ministra Leśnictwa z dnia 19 lutego 1955 r. w sprawie uznania ze rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1955 r. Nr 19, poz. 194

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • miechowski
 • Racławice (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska roślinności stepowej występującej tu w zespole naturalnym na stromym zboczu wzgórza kredowego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór