Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Lipowy Obrożyska
 • 1958-02-03
 • 112,8800
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 375 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 . Nr 6, poz. 35

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 . Nr 5, poz. 35
2 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Województwa Małopolskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody Las Lipowy ObrożyskaDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9532017-02-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowosądecki
 • Muszyna (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 34,5600

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych fragmentu lasu będącego pozostałością pierwotnych lasów grądowych z lipą drobnolistną w Karpatach.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Lipowy ObrożyskaDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 43412017-07-03

Nie

 • 100,5000
 • 12,5800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie