Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kornuty
 • 1953-10-28
 • 11,9000
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 264 Ministra Leśnictwa z dnia 30 września 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A - 97, poz. 1351

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 103 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca1964 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1964 r. Nr 45, poz. 221

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • gorlicki
 • Sękowa (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i kulturalno-społecznych osobliwego fragmentu płaszczowiny magurskiej w Beskidzie Średnim z fantastycznie ukształtowanymi na skutek erozji skałami.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór