Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kalwaria Pacławska
 • 2001-06-15
 • 173,3000
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i łąk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 38, poz. 6432001-05-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 6 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kalwaria Pacławska"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32862017-10-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Fredropol (wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą "Kalwaria Pacławska”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 173,30 ha wyliczonej na podstawie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, położony w miejscowościach Nowosiółki Dydyńskie i Huwniki, gmina Fredropol, powiat przemyski, w województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowo - jodłowego oraz elementów krajobrazu kulturowego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie