Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro w miejscowości Pniów
 • 1956-04-23
 • 4,1500
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 marca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 32, poz. 408

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • stalowowolski
 • Radomyśl nad Sanem (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego stanowiska chronionego gatunku rośliny wodnej - orzecha wodnego (Trapa natans)
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór