Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Czarnówek
 • 1974-09-01
 • 11,8800
 • wodny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • wodny
 • jezior oligotroficznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1974 r. Nr 28, poz. 172 1974-08-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz.Woj. Zacho. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia .2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Nr 7/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Czarnówek" Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 77, poz. 14492011-07-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • drawski
 • Złocieniec (miejsko-wiejska)
 • Granice rezerwatu są tożsame z granicą działki ewidencyjnej nr 482 obręb Cieszyno w gminie Złocieniec, w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 23/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Czarnówek"nie podlega publikacji2019-12-15
 • 11,8800
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie