Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Jasne
 • 1973-03-10
 • 14,5900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1973 r. Nr 5, poz. 38 1973-02-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1984 Nr 15, poz. 1071984-06-22
2 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05.02.2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
3 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
4 Rozporządzenmie Nr 77/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Jasne" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 113, poz. 19332007-11-15
5 Rozporządzenie Nr 47/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20782008-11-26
6 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Jasne"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35942017-08-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • pyrzycki, myśliborski
 • Myślibórz (miejsko-wiejska), Lipiany (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro Jasne”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar o powierzchni 14,59 ha położony w gminie Lipiany, w powiecie pyrzyckim oraz gminie Myślibórz, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska najmniejszej rośliny naczyniowej wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza oraz wielu innych rzadkich gatunków roślin wodnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 13/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Jasne" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zacho. Z 2008 r. Nr 35, poz. 696 2008-03-312027-04-13
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262027-04-13

Nie

 • 0,0000
 • 14,5900
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie