Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Herby
 • 1999-09-30
 • 145,8500
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 20, poz. 1085

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński, strzyżowski
 • Wiśniowa (wiejska), Frysztak (wiejska), Wojaszówka (wiejska)

Położenie otuliny

 • 175,4300

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grabowymi i buczyną, odsłoniętych utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka - "Bramy Frysztackiej".
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Wojewoda Podkarpacki