Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zdroje
 • 1959-12-01
 • 2,1200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 97, poz. 5231959-12-01

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Nr 9/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zdroje"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 77, poz. 14512011-07-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • Szczecin
 • Szczecin (miejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie miasta Szczecina, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska odnawiającego się cisa pospolitego Taxus baccata w granicach jego zasięgu geograficznego
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 17/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zdroje"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 39, poz. 8002008-04-142016-12-13
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody "Zdroje"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 46022016-11-302028-04-27

Nie

 • 0,0000
 • 2,1200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie