Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grafik
 • 1997-09-02
 • 27,0100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1997 r. Nr 51, poz. 4861997-08-18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody 'Grafik'Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15692016-07-11
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/20/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grafik"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7402008-04-03
3 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiegoDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • strzelecki
 • Leśnica (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody 'Grafik' (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1569).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o charakterze naturalnym z udziałem licznych drzew pomnikowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grafik"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 15812017-06-052037-06-20

Nie

 • 27,0100
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu