Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lipowiec
 • 1959-11-25
 • 11,3900
 • krajobrazowy
 • kulturowy
 • zabytków
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 8, poz. 41

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 63, poz. 342
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lipowiec"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 60462015-10-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • chrzanowski
 • Babice (wiejska)

Położenie otuliny

 • 26,2800

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych fragmentu żyznej buczyny karpackiej oraz krajobrazu wzgórza z trwałą ruiną średniowiecznego Zamku Lipowiec
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lipowiec"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 75002015-12-07

Nie

 • 0,0000
 • 10,6100
 • 0,5800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie