Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Komorzno
 • 1969-09-24
 • 3,7000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1969 r. Nr 36, poz. 2941969-08-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/28/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Komorzno" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7482008-04-03
2 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego Dz. Urz. Województwa Opolskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • kluczborski
 • Wołczyn (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą „Komorzno” obejmuje obszar lasu oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Komorzno jako działka nr 46/1, położony w gminie Wołczyn, w powiecie kluczborskim w województwie opolskim.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny niżowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Komorzno”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 3112017-01-252037-02-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Komorzno"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28472017-11-162037-02-08

Nie

 • 0,0000
 • 3,7000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Opolu