Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Madohora
 • 1960-03-17
 • 71,8100
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor Polski M.P. z 1960 r. Nr 24, poz. 1171960-03-17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 października 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1967 r. Nr 62, poz. 2971967-11-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie, śląskie
 • wadowicki, żywiecki
 • Andrychów (miejsko-wiejska), Ślemień (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu wraz z wewnętrznymi drogami i liniami podziału powierzchniowego, położony w gromadzie Andrychów, w powiecie wadowickim i w gromadzie Ślemień w powiecie żywieckim - województwa krakowskiego, stanowiący oddziały: 152 i 154 d, f, g, h, i, w Leśnictwie Sułkowice Nadleśnictwa Andrychów według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1962-1971, 84a i 85a w Leśnictwie Krzeszów Nadleśnictwa Sucha według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1965-1974 r. oraz 1 a, b, w Leśnictwie Zakocierz Nadleśnictwa Żywiec według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1963-1972. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych zespołów leśnych występujących na różnorodnych siedliskach oraz w celu zachowania wychodni skalnych najwyższego wzniesienia Beskidu Małego - pod nazwą Madohora.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 22/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody MadohoraNie podlega publikacji2021-08-04
 • 71,8100

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór