Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Liwia Łuża
 • 1959-07-31
 • 239,7400
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 239 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 66, poz. 344

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zach. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 1/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Liwia Łuża".Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zach. Nr 6, poz. 1522008-01-25
4 Rozporządzenie Nr 47/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20782008-11-26
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Liwia Łuża"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35952017-08-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • gryficki
 • Rewal (wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro Liwia Łuża”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar przymorskiego jeziora położony w gminie Rewal, powiecie gryfickim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu płytkiego lagunowego jeziora wraz z mozaiką siedlisk kształtowanych pod jego wpływem w warunkach zmiennego oddziaływania wód Bałtyku oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin szczególnie słonolubnych i biotopów ptaków wodno-błotnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Liwia Łuża" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 59, poz. 13422008-06-302027-07-13

Nie

 • 162,5230
 • 11,9745
 • 65,1900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie