Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stara Dębina
 • 1988-02-15
 • 33,5400
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stara Dębina"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 9952015-03-31
3 Zarządzenie Nr 41/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stara Dębina"2015-08-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • sokólski
 • Szudziałowo (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starodrzewu dębowego, występującego na siedlisku lasu mieszanego oraz stanowisk dębu bezszypułkowego na północnej granicy jego zasięgu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 41/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Stara Dębina"RDOŚ Białystok2015-08-202020-08-19

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku