Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Srebrne Źródła
 • 2005-10-28
 • 18,3800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/29/2005 Wojewody Opolskiego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Nr 65, poz. 19362005-10-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 61/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/29/2005 Wojewody Opolskiego w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz.Urz. z 2010 r. Nr 19, poz. 2992010-02-17
2 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 2 marca 2010 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa OpolskiegoDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 28, poz. 4172010-03-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • opolski
 • Chrząstowice (wiejska)
 • Rezerwat przyrody "Srebrne Źródła" obejmuje obszar lasu oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 180 obręb Daniec, położony w gminie Chrząstowice, w powiecie opolskim, w województwie opolskim.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych oraz obszaru źródliska bezimiennego dopływu rzeki Jemielnica.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 10/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Srebne Źródła"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 44, poz. 6002010-04-232030-05-08
2 Zarządzenie Nr 40/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 10/10 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Srebrne Źródła"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 1092012-01-172030-05-08

Nie

 • 0,0000
 • 18,3800
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu