Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Goszczanowskie Źródliska
 • 2009-09-24
 • 22,6100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 99, poz. 13252009-09-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Drezdenko (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony w gminie Drezdenko. Wykaz działek ewid. określa § 2 zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 8/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Goszczanowskie Źródliska”Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji2019-02-26
 • 0,0000
 • 22,6100
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem