Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kantor Stary
 • 1996-07-26
 • 95,4300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 42, poz. 408

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Rozporządzenie Nr 79 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2009 r. sprawie rezerwatu przyrody "Kantor Stary"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 194, poz. 7040

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • węgrowski
 • Liw (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych drzewostanów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kantor Stary"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 194. poz. 70412008-11-142028-11-29
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kantor StaryDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 106462017-11-22

Nie

 • 95,4300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie