Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jar grądowy Cielęta
 • 2004-01-15
 • 70,4300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 31/2003 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 175, poz. 28432003-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Jar grądowy Cielęta"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53682017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Brodnica (wiejska), Bartniczka (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie żyznych lasów liściastych z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami runa, porastającymi zbocza i dno jaru ze źródliskami.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jar grądowy Cielęta”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 39342016-11-102036-11-07

Nie

 • 70,4300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy