Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ciechocinek
 • 1963-06-10
 • 1,8800
 • słonoroślowy (halofilny)
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • słonoroślowy (halofilny)
 • słonorośli śródlądowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 47, poz. 2341963-06-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ciechocinek”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 5062016-02-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • aleksandrowski
 • Ciechocinek (miejska)
 • Rezerwat przyrody „Ciechocinek”, zwany dalej „rezerwatem”, stanowi obszar o powierzchni 1,88 ha, położony na części działki ewidencyjnej nr 100/5, na terenie miasta Ciechocinek, w powiecie aleksandrowskim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych bogatego zespołu słonorośli.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ciechocinek”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51812017-12-072037-12-22

Nie

 • 1,8800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy