Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łabędź
 • 1958-03-15
 • 18,6800
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 16, poz. 107

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łabędź” Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34532017-08-24
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędź"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 46162017-11-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • nowomiejski
 • Biskupiec (wiejska)

Położenie otuliny

 • 4,8400

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie roślinności torfowiskowej z licznymi gatunkami chronionym.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie