Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Małoziemce
 • 1988-12-27
 • 38,0700
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 32, poz. 293

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • włodawski
 • Wola Uhruska (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych czapli siwej i innych gatunków ptaków.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie"2002

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór