Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zabuże
 • 1983-06-01
 • 33,1500
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • łosicki
 • Sarnaki (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu dębowego pochodzenia naturalnego, występującego w zespole o charakterze grądu, interesujących form geomorfologicznych oraz stanowisk wielu gatunków roślin rzadkich i chronionych, jak też bogatej awifauny.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór