Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szachownica
 • 1978-11-01
 • 12,7000
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 33, poz. 1261978-10-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Nr 11/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Szachownica"Nie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • kłobucki
 • Lipie (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar zalesionego wzgórza zbudowanego z wapieni, z systemem jaskiń, w Leśnictwie Wapiennik Nadleśnictwa Kłobuck, położony w gminie Lipie województwa częstochowskiego, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako oddziały lasu 85 b, c, 92 a, b, c.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie proglacjalnej jaskini powstałej w wapienich górnojurajskich oraz interesującego profilu geologicznego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 16/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Szachownica"Nie podlega publikacji2019-05-06
 • 12,7000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór