Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

  • Wólczańska Góra
  • 1978-03-01
  • 5,0100
  • przyrody nieożywionej
  • geologiczny i glebowy
  • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
  • leśny i borowy
  • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wólczańska Góra"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 72, poz. 1947

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • miński
  • Siennica

Ochrona

  • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ozu - rzadko spotykanej formy morfologicznej.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wólczańska Góra"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 72, poz. 1948

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody