Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Orle nad Jeziorem Dużym
 • 1963-01-14
 • 1,6700
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Orle nad Jeziorem Dużym”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 45902017-12-21
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 roku Nr 5 w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiMP 1963 Nr 13 Poz. 74

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kościerski
 • Liniewo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu leśnego wraz z jego charakterystycznymi biocenozami oraz populacjami cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Orle nad Jeziorem Dużym”
 • 1,6700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku