Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Studnica
 • 1962-12-11
 • 5,7800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 85, poz. 4001962-12-11

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 Zarządzenie Nr 12/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Studnica" Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 105, poz. 17652011-04-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • kępiński
 • Rychtal (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą obszary oznaczone w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Syców, obowiązującym na lata 2000-2009, jako pododdziały leśne: 163 c i 164 a, wchodzące w skład działek ewidencyjnych nr 5163 i 5164 ark. 4, obręb ewidencyjny Zgorzelec, w Leśnictwie Sadogóra, obręb leśny Rychtal.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zapewnienie swobodnego przebiegu spontanicznego procesu regeneracji ekosystemu lasu grądowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Studnica”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 40622015-06-30

Nie

 • 5,7800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu