Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Owczary
 • 1959-06-12
 • 0,5200
 • słonoroślowy (halofilny)
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • słonoroślowy (halofilny)
 • słonorośli śródlądowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 53, poz. 254

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Owczary" Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz.Woj. Święt. z 2015 r. poz. 1536
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody OwczaryDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28832017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • buski
 • Busko-Zdrój (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest źródło solankowe z występującą w jego pobliżu, na terenie zabagnionym florą i fauną halofilną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 1/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Owczary"Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1478
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Owczary" Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 12722016-04-12

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody