Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Osiedle Kormoranów
 • 1956-04-23
 • 20,3800
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Osiedle Kormoranów”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 4882018-02-09
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 32, poz. 407

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • człuchowski
 • Przechlewo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie cennego ekosystemu leśnego wraz z jego charakterystycznymi biocenozami, w szczególności fitocenozą żyznej buczyny pomorskiej Galio odorati – Fagetum oraz populacjami cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 5/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Osiedle Kormoranów"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 8382012-03-01

Nie

 • 20,3800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku