Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mierzwice
 • 2010-09-08
 • 12,9822
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Mierzwice"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 155, poz. 3827

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • łosicki
 • Sarnaki (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska roślinności kserotermicznej oraz otaczającego fragmentu lasu liściastego z licznymi stanowiskami chronionymi i zagrożonych gruntów roślin.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie