Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Olszanka Myśliszcze
 • 1995-08-01
 • 278,3200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 33, poz. 398
2 Rozporządzenie Nr 7/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszanka Myśliszcze"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 204, poz. 20412008-08-14

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39) Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • hajnowski
 • Hajnówka (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc występowania rzadkich gatunków motyli.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery Białowieża 1976

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządznie Nr 7/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Olszanka Myśliszcze"Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 204, poz. 20412008-08-142028-08-13

Nie

 • 278,3200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku