Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ławski Las II
 • 1998-12-31
 • 75,3800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporzadzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1226
2 Rozporządzenie Nr 17/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ławski Las II"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 271, poz. 29612007-12-03
3 Zarządzenie Nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ławski Las II" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 10622013-02-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • grajewski
 • Wąsosz (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentów olsu i łęgu jesionowo-olszowego
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ławski Las II"Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 271, poz. 29602007-12-032027-12-02

Nie

 • 75,3800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku