Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stare Biele
 • 1987-03-10
 • 256,2000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 54
2 Rozporządzenie Nr 5/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stare Biele"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 181, poz. 17952008-07-28
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stare Biele" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 9962015-03-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • sokólski
 • Szudziałowo (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennych fragmentów Puszczy Knyszyńskiej, obejmujących dobrze wykształcone zbiorowiska roślinne z szeregiem roślin chronionych i rzadkich, oraz zachowanie kompleksów bagien i zarastających łąk będących ostoją zwierząt
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stare Biele"Dz. Urz. z 2008 r. Nr 181, poz. 1795Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2008-07-282038-07-20

Nie

 • 256,2000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku