Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lubsza
 • 1958-01-28
 • 16,4800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 5, poz. 231958-01-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Lubsza"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 33802018-12-06
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lubsza”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 5752018-03-01
3 Rozporządzenie Nr 0151/P/11/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lubsza" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7312008-04-03
4 Rozporządzenie Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiegoDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4992001-07-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • brzeski
 • Lubsza (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Lubsza” (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 575).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Lubsza"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 15502018-05-222038-06-06

Nie

 • 16,4800
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu