Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kukle
 • 1984-01-01
 • 343,2400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230
2 Zarządzenie Nr 34/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kukle" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 32012-01-03
3 Zarządzenie Nr 20/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kukle"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2015-05-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • sejneński
 • Giby (wiejska), Sejny (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie swoistych cech krajobrazu oraz naturalnych ekosystemów leśnych, bagiennych i wodnych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kukle"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2015-05-212020-05-20
 • 6,2700
 • 336,9700
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku