Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lipiny w Puszczy Białowieskiej
 • 1962-02-13
 • 56,3400
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 grudnia 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 13, poz. 54
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lipiny w Puszczy Białowieskiej" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 33132018-08-03
3 Zarządzenie Nr 51/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Lipiny w Puszczy Białowieskiej"2015-10-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • hajnowski
 • Hajnówka (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych jedynego na terenie Puszczy Białowieskiej stanowiska dębu bezszypułkowego (Quercus sessilis Ehrh), występującego w drzewostanie mieszanym obok dębu szypułkowego.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery Białowieża 1976

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 51/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Lipiny w Puszczy Białowieskiej"2015-10-232020-10-22
 • 56,3400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku