Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Starożyn
 • 1960-02-01
 • 298,4300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1960 Nr 32, poz. 159
2 Zarządzenie Nr 26/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Starożyn" Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2016-09-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1985 r. Nr 17, poz. 135
2 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • augustowski
 • Płaska (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu niskiego, lasu mieszanego i olsu w Puszczy Augustowskiej
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 26/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Starożyn"Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku2016-09-072021-09-06
 • 298,4300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku