Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ostoja bobrów Marycha
 • 1960-03-16
 • 56,1300
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ssaków
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lutego 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 23, poz. 114
2 Zarządzenie Nr 7/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów Marycha"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 10642013-02-04
3 Zarządzenie Nr 3/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów Marycha"2015-03-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • sejneński
 • Krasnopol (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest ochrona bobrów.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Ostoja Bobrów Marycha"2015-03-162020-03-15
 • 0,0000
 • 56,1300
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku