Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kulikówka
 • 1987-02-19
 • 9,9800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 55
2 Zarządzenie Nr 17/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kulikówka"RDOŚ Białystok2010-07-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kulikówka"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 18692015-06-03

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki
 • Dobrzyniewo Duże (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentów łęgów w Puszczy Knyszyńskiej, z obfitym stanowiskiem paproci pióropusznika strusiego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku