Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Krzemianka
 • 1987-12-29
 • 230,5500
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie MOŚiZN z 29 grudnia 1987Monitor PolskiM. P. z 1988, Nr 5, poz. 47
2 Rozporządzenie Nr 8/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzemianka"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 29, poz. 5692004-03-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki
 • Czarna Białostocka (miejsko-wiejska), Dobrzyniewo Duże (wiejska)
 • w układzie współrzędnych PL-1992

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych ekosystemów leśnych charakterystycznych dla Puszczy Knyszyńskiej, obszarów źródliskowych oraz licznych stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Krzemianka" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 29, poz. 5692004-03-252023-12-31

Nie

 • 230,5500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku/Wojewoda Podlaski