Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przełom Osławy Pod Mokrem
 • 2003-09-09
 • 142,7900
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporzadzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UrzędowyDz. Urz. z 2003 r. Nr 93, poz. 1558

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • sanocki
 • Komańcza (wiejska), Zagórz (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych przełomowego odcinka rzeki Osławy oraz zbiorowisk leśnych z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko