Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Przełom Hołubli
 • 1996-02-07
 • 46,4200
 • leśny
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 53

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62
2 Zarządzenie Nr 1/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Przełom Hołubli"Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 199, poz. 3634

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • przemyski
 • Przemyśl (wiejska), Krasiczyn (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, edukacyjnych i krajobrazowych malowniczego fragmentu przełomowej doliny potoku Hołubla oraz lasu dębowo - bukowego z udziałem lipy.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie